मुंबई विधीमंडळ वार्ताहरसंघाची सदस्यांसाठी विमा योजना

  0
  785

  वार्ताहर संघाच्या सदस्यांकरता अक्सिडेन्टल मेडिक्लेम विमा योजना
  कार्यकारीणीच्या शुक्रवार दि. ७ फेब्रुवारी २०१४ च्या बैठकीतील महत्वाचा
  निर्णय
  सदस्यांच्या माहितीस्तव

  * मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या शुक्रवार दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४
  रोजी पार पडलेल्या कार्यकारीणीच्या बैठकीत खालील महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
  सदस्यांनी या योजनेत आवर्जून सहभाग घेतल्यास अपघातामुळे निर्माण होणाèया जीवन
  मुल्याची सुमारे दोन लाख qकवा पाच लाख रुपयांची रक्कम पत्रकार अथवा त्यांच्या
  वारसांना प्राप्त होऊ शकेल.
  १)     वार्ताहर संघाच्या सर्व सदस्यांकरिता ‘अ‍ॅक्सिडेन्टल मेडिक्लेमङ्क विमा
  लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कार्यकारीणीने घेतला आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स
  कं. या राष्ट्रीयकृत विमा कंपनीचा देकार स्वीकारून ही विमा योजना लागू
  करण्याचे कार्यकारीणीने निश्चित केले आहे. दोन लाख आणि पाच लाख रुपये
  भरपाईच्या या विमा योजनेसाठी विमा कंपनीचा वर्षाचा एका व्यक्तीसाठीचा प्रिमियम
  सरासरी ९७५/- आणि १५२०/- रुपये इतका आकारला जातो आहे. मात्र वार्ताहर संघाच्या
  अध्यक्षांनी केलेल्या विनंतीनुसार या प्रिमियममध्ये अनुक्रमे ७२५ आणि ७७०
  रुपयांची सूट देण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली आहे. या देकारामुळे दोन लाख
  रुपये इतक्या वार्षिक विमा योजनेत सहभाग घेणाèया वार्ताहर संघाच्या सदस्याला
  वर्षाकाठी केवळ २५०/- आणि ५ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी रु ७५०/- इतकाच
  प्रिमियम भरावा लागणार आहे. या प्रिमियममध्ये सदस्यांना अथवा त्यांच्या
  वारसांना खालील आर्थिक फायदे मिळू शकतात.

  अ)    अपघाती निधन झाल्यास २ लाख रु. विमा योजनेत संघ सदस्यांच्या वारसास
  १,००,०००/- (रुपये एक लक्ष मात्र) इतकी तर ५ लाख रुपये विमा योजनेतील संघ
  सदस्याच्या वारसास ५,००,०००/- (रु. पाच लाख मात्र) रक्कम एकरकमी (संघाच्या
  गॅरेन्टीने) प्राप्त होईल.
  ब)    अपघात होऊन त्यामुळे सदस्याला पूर्णत: विकलांगता आल्यास अथवा दोन्ही
  डोळे कायम निकामी झाल्यास विम्यातील नमूद १०० टक्के इतकी रक्कम (रु. २ लाखास
  रु. १ लाख आणि रु ५ लाखास रु. ५ लाख) सदस्याला प्राप्त होईल.

  क)     अपघातामुळे एका डोळ्याची दीर्घकालीन हानी झाल्यास सदस्याला विम्यातील
  नमूदपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम प्राप्त होईल.

  ड)     अपघातामुळे शरीराचे कुठलेही अवयव कायम निकामी झाल्यास विम्याच्या १००
  टक्के इतक्या रकमेचा परतावा सदस्याला मिळू शकेल.

  इ)     अपघातामुळे सदस्याला इस्पितळात दाखल व्हावे लागल्यास उपचारासाठी
  येणाèया खर्चातील आठवड्याचा कमाल एक टक्के इतका खर्च आठवड्याला (२ लाखास १
  हजार आणि ५ लाखास ५ हजार रुपये) विमा कंपनीकडून इस्पितळाला वळता केला जाईल.

  फ)     विमा योजनेत भाग घेणाèया पत्रकार सदस्याच्या वयाची मर्यादा ७० वर्ष
  निर्धारीत करण्यात आली आहे.

  ग)     सदस्यांच्या अपघात क्षेत्राची कुठलीही मर्यादा नाही. जगात कुठल्याही
  अपघातासाठी ही योजना लागू राहील. पोलीस नोंद आणि पंचनामा हा क्रायटेरिया
  यासाठी लागू राहील.

  ह)    या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी किमान २५ सदस्यांची नोंद आवश्यक आहे. इतक्या
  संख्येने सदस्यांचा संयुक्त विमा उतरवला जाईल.

  वार्ताहर संघाच्या सर्वच सदस्यांनी या सवलतीच्या विमा योजनेचा लाभ घेऊन आपले
  आणि आपल्या परिवाराचे जीवन अधिकाधिक सुरक्षित करावे, अशी विनंती आहे.
  सदस्यांनी आपली नावे आणि पैसे २८ मार्चपूर्वी कोषाध्यक्ष श्री. महेश पवार किवा
  श्री. मसुरकर, श्री. भागडे यांच्याकडे द्यावीत. यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत
  योजनेत नावे घेतली जाणार नाहीत, याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी.

  (प्रवीण पुरो)                (मंदार पारकर)
  अध्यक्ष                       कार्यवाह

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here