संजय व्हनमाने ( टाइम्स आॅफ इंडिया )
राकेश जाधव ( रिपोटर्टर बीड लाइव्ह)
करणसिंग बैस ( फोटोजनार्लिस्ट नांदेड)
सूयर्कांत नेटके ( सकाळ अौरंगाबाद )
सवर् पत्रकार मित्रांना वाढदिवसाच्या मनंःपूवर्क शूभेच्छा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here