पोटात #आग आहे,
मस्तकात #राग आहे,
मंत्रालयावर #जाळ्या लावल्यानं
#मुळ विषय थोडाच संपणार आहे ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here