रविकिरण गलगे ( उपसंपादक पुण्यनगरी )
सचिन कुलकणीर् ( पत्रकार )
लैलेश बजेर्जे ( साम टीव्ही )
सवर् पत्रकार मित्रांना वाढदिवसाच्या मनःपूवर्क शूभेच्छा
सूचना- आपण पत्रकार असाल आणि आपला वाढदिवस असेल तर आम्हाला कळवा
किंवा आपल्या पत्रकार मित्राचा वाढदिवस आम्हाला सांगा आपण सारे त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here